Traffit

Powierzchnia lasu
177.6m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
960kg Pochłanianie CO2/rok
Liczba drzew
160 Liczba drzew
Tlen dla osób rocznie
107.2 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
9280kg Ilość zwróconego papieru

Traffit

Applicant Tracking System

Liczba drzew
160 Liczba drzew
Powierzchnia lasu
177.6m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
960kg Pochłanianie CO2/rok
Tlen dla osób rocznie
107.2 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
9280kg Ilość zwróconego papieru
Dziękujemy

Applicant Tracking System


Nasze sadzenia

Sadzenie 2
Sadzenie 2

Sadzenie 2

150x Sadzenie 2 166.5m2 lasu
166.5m2 lasu 150 x Sadzenie 2
Jesień 2019
150 x Magda 166.5m2 lasu 21/05/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
166.5m2 lasu 21/05/2021
150 x Magda
Jesień 2021
Sadzenie 1
Sadzenie 1

Sadzenie 1

10x Sadzenie 1 11.1m2 lasu
11.1m2 lasu 10 x Sadzenie 1
Jesień 2019
10 x Magda 11.1m2 lasu 20/05/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
11.1m2 lasu 20/05/2021
10 x Magda
Jesień 2021

Miejsce posadzenia drzew