160 posadzonych przez nas drzew
Powierzchnia lasu: 177.6 m2
Tlen dla 107 osób rocznie
Zwróciliśmy 9280 kg papieru

Applicant Tracking System

Nasze sadzenia

150 166.5 m2 21/05/2021
10 11.1 m2 20/05/2021