MATERIAŁY

Zaświadczenia potwierdzające sadzenia

Przy naszych sadzeniach współpracujemy z lokalnymi leśnikami, a każde nasze działanie potwierdzone jest zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie organy. Dzięki temu masz pewność, że wszystkie nasze drzewka zostaną posadzone w odpowiednim miejscu i terminie.

Potwierdzenia posadzeń - Jesień 2024

Potwierdzenia posadzeń - Wiosna 2024

Potwierdzenia posadzeń - Jesień 2023

Potwierdzenia posadzeń - Wiosna 2023

Potwierdzenia posadzeń - Jesień 2022

Potwierdzenia posadzeń - Wiosna 2022

Potwierdzenia posadzeń - Jesień 2021

Potwierdzenia posadzeń - Wiosna 2021

Potwierdzenia posadzeń - Jesień 2020

Potwierdzenia posadzeń - Wiosna 2020

Potwierdzenia posadzeń - Jesień 2019