O ESG

ESG - Co to jest?

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, to zestaw kryteriów, których używamy do oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie. Te trzy obszary stają się coraz ważniejsze dla inwestorów, klientów oraz partnerów, którzy chcą wspierać firmy działające w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

ESG to w takim wypadku nic innego jak holistyczne podejście do prowadzenia biznesu, które uwzględnia zarówno wyniki finansowe, jak i szeroko rozumiane aspekty odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania.

esg co to znaczy
SKŁADOWE ESG

ESG - Co to znaczy?

Koncepcja ESG skupia się na trzech kluczowych obszarach:

ESG - Co to znaczy?
Environmental (Środowisko)

Obejmuje działania związane z ochroną środowiska, takie jak zarządzanie zasobami naturalnymi, redukcja emisji gazów cieplarnianych, gospodarka odpadami i ochrona bioróżnorodności.

Co znaczy ESG?
Social (Społeczeństwo)

Dotyczy relacji firmy z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami lokalnymi. Obejmuje prawa człowieka, warunki pracy, równość płci, zdrowiei bezpieczeństwo oraz działania charytatywne.

Znaczenie ESG
Governance (Ład korporacyjny)

Odnosi się do struktur zarządzania firmą, etyki biznesowej, przejrzystości działań, praw akcjonariuszy oraz przeciwdziałania korupcji.

JAK TO DZIAŁA?

Strategia ESG

Prowadząc biznes chcemy odpowiadać na potrzeby naszych odbiorców. Jednym ze sposobów, by wyjść im naprzeciw, jest zainwestowanie w działania ESG, które mają dziś duże znaczenie dla konsumentów. Jak przygotować strategię ESG?

strategia esg

Polityka ESG firmy powinna być integralną częścią jej długoterminowego planu rozwoju. Jednak projektowanie i wdrażanie strategii ESG wcale nie musi być trudne - możemy budować politykę ESG w naszej firmie krok po kroku. Jak? Przede wszystkim strategia ESG powinna zawierać nasze cele, założenia i plany na realizowanie działań ESG. Ważnym elementem prowadzenia takiej strategii jest też zbieranie danych na temat tego jak działania ESG wpływają na rozwój firmy - jej finanse, wzrost i opinię.

strategie esg

Jeśli będziemy te dane zbierać na bieżąco, z łatwością przygotujemy też potem raport ESG. Następnie możemy stopniowo wprowadzać kolejne działania - a jest ich naprawdę wiele do wyboru. Nietrudno jest też połączyć te działania z działaniami na rzecz firmy - wykorzystując je do promocji marki, wzmocnienia wizerunku, przygotowania kampanii reklamowych i o wiele więcej. Zobaczmy jakie dokładnie działania można wprowadzić tworząc strategię ESG.

JAK TO DZIAŁA?

ESG - przykłady działań

Wiemy już, że przygotowanie strategii ESG i zintegrowanie jej z długoterminowym planem rozwoju firmy jest bardzo istotne, ale jakie dokładnie działania mogą się w niej znaleźć?

esg przykłady - ochrona bioróżnorodności
Ochrona bioróżnorodności

Tu z pomocą przychodzi np. sadzenie drzew, dzięki którym odtwarzamy zniszczone lasy. Sadząc drzewka z Posadzimy.pl masz pewność, że gatunki drzew, ich liczba i położenie wybrane zostanie przez profesjonalistów - lokalnych leśników, którzy mają wiedzę i umiejętności pozwalające odbudowywać polskie lasy nie szkodząc bioróżnorodności, a chroniąc ją.

Zastanawiasz się, czy i jak Twoja firma może skorzystać na sadzeniu drzew? Daj nam znać, a z pewnością wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie

Skontatkuj się z nami
esg przykłady - wolontariat pracowniczy
Zaangażowanie w wolontariat pracowniczy

Angażowanie pracowników w projekty wolontariackie wspiera lokalne społeczności i buduje pozytywną kulturę organizacyjną. A taki wolontariat wcale nie musi być nudny - to może być:

pomoc w lokalnych schroniskach dla zwierząt
wsparcie domów dziecka
udział w zbiórkach żywności
sprzątanie lasów

Wśród naszych partnerów mamy też i takich, którym wolontariat nie straszny. Sobiesław Zasada Automotiv to firma, która stanowi doskonały przykład tego jak połączyć praktyczne z pożytecznym dzięki wolontariatowi. Na Dzień Ziemi zorganizowali akcję sprzątania lasów,w której wzięli udział pracownicy firmy. A przy okazji tworzenia materiałów z akcji, promowali swoją ostatnią kampanię,w której sadzili drzewka za każdy samochód kupiony w ich salonie. To jest dopiero 2 w 1.

esg przykład - redukcja co2
Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Sposobów na zniwelowanie śladu węglowego nie brakuje, a do kilku z nich należą:

odnawialne źródła energii takie jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy systemy odzyskiwania ciepła
zaopatrywanie firmy u lokalnych dostawców
korzystanie z pojazdów elektrycznych
wybór produktów, przy których tworzeniu dba się o niwelowanie śladu węglowego
esg przykład - programy edukacyjne
Organizacja lub wspieranie programów edukacyjnych

Przedsiębiorstwa mogą wspierać edukację na wiele sposobów. Wśród nich mamy, na przykład:

stypendia dla utalentowanych lub studentów z ubogich rodzin
warsztaty i kursy dla społeczności lokalnych
kursy online
targi edukacyjne
esg przykład - troska o zdrowie
Zwiększenie troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest podstawą prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, ale nie warto na tym poprzestawać. Przykłady działań ESG w tym zakresie to:

promowanie zdrowego stylu życia
zapewnienie dodatkowych kursów BHP
dofinansowanie do prywatnej opieki zdrowotnej
warsztaty z technik zdrowego odżywiania
...i wiele więcej

Idealny przykład takich działań pokazała firma 4Finance, która w ramach gamifikacji zorganizowała akcję, w której posadziła drzewko za każde 14 000 kroków zrobionych przez swoich pracowników. W całej akcji posadzili w sumie 164 drzewa i zmotywowali swoich pracowników do zrobienia łącznie aż 2 301 806 kroków przez jeden weekend.

esg przykład - Różnorodność i inkluzywność
Różnorodność i inkluzywność

Coraz więcej firm deklaruje inkluzywność i tolerancję w swoich działaniach w ramach ich polityki ESG. Jest to niesamowicie istotny aspekt prowadzenia biznesu w czasach, w których internet pozwala nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców niż kiedykolwiek. Jak zadbać o to w swojej firmie?

zapewniać równe szanse zatrudnienia i awansu dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci, rasy czy orientacji seksualnej
zapewniać uczciwą i równą płacę według kompetencji, bez względu na wyżej wspomniane czynniki
zapewniać szeroką gamę produktów dopasowaną do ludzi różnej budowy czy pochodzenia
zapewniać dodatkowe opcje dostępności dla osóbz niepełnosprawnościami, czy to w biurze, czy w naszym produkcie (na przykład montując rampę dla wózków przy wejściu do naszego obiektu, czy zapewniając dodatkowe opcje dla osóbz daltonizmem w naszych aplikacjach, grach lub stronach internetowych)
dbać o niewykluczające praktyki i komunikację biznesu
esg przykład - Zadbanie o etykę biznesu
Zadbanie o etykę biznesu

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwraca się na etykę biznesów, z których usług i produktów korzystamy. By wzmocnić swoje działania ESG, firmy mogą podjąć szereg kroków utrwalających prowadzenie etycznego biznesu, takich jak:

wdrażanie kodeksów etycznych oraz programów szkoleniowych, które promują uczciwe praktyki biznesowe,
zadbanie o inkluzywność biznesu oferując produkty dopasowane do ludzi różnych ras, kultur, czy orientacji,
zapewnienie pracownikom możliwości składania zażaleń i dbanie o to, by w miejscu pracy czuli się bezpiecznie i komfortowo.
esg przykład - Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami

Wiele przedsiębiorstw zużywa ogromne ilości materiału i generuje równie wiele odpadów. By działać odpowiedzialnie w ramach swojej polityki ESG, warto się o te odpady odpowiednio zatroszczyć wdrażając kompleksowe programy recyklingu oraz redukcji odpadów.

esg przykład - Transparentność
Transparentność

Regularne raportowanie wyników ESG i komunikacja z interesariuszami buduje zaufanie i przejrzystość.

JAK TO DZIAŁA U NAS?

ESG w Polsce

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę ze znaczenia polityki ESG w przedsiębiorstwach i zaczyna uwzględniać te kryteria w swoich strategiach biznesowych. Również w Polsce ESG to rozwijający się trend, który pociąga za sobą wiele firm, dużych i małych. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają więc strategie ESG, aby poprawić swoją reputację, przyciągnąć inwestorów oraz spełniać wymagania prawne i normy międzynarodowe.

esg w polsce
RAPORT CSR

Sadzenie drzew jako przykład działania w ESG

Sadzenie drzew jest doskonałym przykładem działania w ramach ESG, które przynosi korzyści nie tylko naszemu środowisku :) Co dokładnie może przynieść firmie?

esg - wyróżnisz się

wyróżnisz się

esg - zachęcisz do skorzystaniaz twoich usług

zachęcisz do skorzystaniaz twoich usług

esg - zwiększysz średnią wartość koszyka w swoim sklepie internetowym

zwiększysz średnią wartość koszyka w swoim sklepie internetowym

esg - zmotywujesz pracowników

zmotywujesz pracowników

esg - zbudujesz bazę lojalnych klientów

zbudujesz bazę lojalnych klientów

...i o wiele więcej. Sadząc z nami masz pewność, że twoje drzewka zostaną posadzone świadomie i profesjonalne, dbając o zachowanie bioróżnorodności. Otrzymasz też od nas całą dokumentację niezbędną, by potwierdzić autentyczność sadzenia. Naszym partnerom wysyłamy również zaświadczenie roczne, które może zostać wykorzystane w raporcie ESG.

Interesuje Cię, jak inne firmy wykorzystały sadzenie drzew u siebie? Sprawdź tutaj!

Raporty ESG
DYREKTYWA CSRD

Raporty ESG

Raporty ESG są narzędziem służącym do komunikowania wyników firmy w zakresie ESG. Regularne raportowanie ESG jest kluczowe dla zapewnienia przejrzystości działań firmy i budowania zaufania wśród odbiorców.

Niedawno w życie weszła też nowa dyrektywa unijna, która nakłada taki obowiązek na większe przedsiębiorstwa i reguluje wymogi, jakie raporty ESG muszą spełnić. Raportowanie ESG zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wymaga starannego przygotowania i przestrzegania określonych wytycznych. Oto odpowiedzi na kilka najważniejszych kwestii:

raport esg- jak napisać

Jak dobrze napisać raport ESG?

Raport ESG powinien być czytelny, klarowny i kompleksowy. Powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) aspektów działalności firmy, opisy działań podejmowanych w tych obszarach, a także dokładny opis ich wpływu na wyniki i finanse spółki.

raport EGS - co napisać

Jaki jest termin składania raportu ESG?

Termin składania raportu ustalany jest w przepisach krajowych wdrażających dyrektywę. W Polsce jest to roczny termin, ale może on różnić się w zależności od kraju.

Raport ESG - profesjonalne podejście

Profesjonalne raportowanie ESG

Na rynku istnieje wielu specjalistów, którzy zajmują się tematami ESG, CSR, oraz raportowaniem CSRD. By mieć pewność, że nasz raport jest dokładny i zgodny z wymogami, możemy zatrudnić do firmy specjalistę lub freelancera. Możemy też skorzystać z pomocy firm, które oferują doradztwo w tym zakresie lub przygotowanie takiego raportu.

SADŹ Z NAMI!

Szukasz sposobów na wsparcie swoich działań ESG? Posadź drzewa

Strategii na działania ESG jest wiele i co firma, to pomysł na to, jak te działania wspierać. Dołącz do setek firm, które w ramach wsparcia swoich strategii ESG sadzą drzewa. Jakie korzyści przynosi sadzenie drzew przez firmę?

wspiera polski ekosystem
buduje relacje z partnerami i klientami
wspiera kampanie promocyjne i marketingowe
buduje pozytywne skojarzenia z marką

Drzewa można sadzić jednorazowo, w dowolnej liczbie, lub za wybraną aktywność pracowników, klientów i partnerów.

esg raportowanie
raporty esg

Za sadzenie z nami drzew oferujemy też partnerom materiały marketingowe, certyfikaty dla klientów i odbiorców, zgody i potwierdzenia sadzeń, a także zaświadczenie roczne, które można dodać do swojego raportu ESG.

Sadzenie drzew to działanie, które przyciąga uwagę i stanowi inspirację dla odbiorców. Zdecydowanie warto rozważyć wprowadzenie takich działań do swojej nowej strategii.

Drzewko POSADŹ DRZEWA

Masz pytania?

Wiadomość wysłana poprawnie

Hej!

Dziękujemy za Twoją wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to możliwe! W oczekiwaniu na naszą wiadomość polecamy spacer po lesie, lub zajrzenie na naszego bloga – czeka tam na Ciebie wiele ciekawych inspiracji i pomysłów na to, jak Ty możesz z nami sadzić drzewa! 🙂

Wspaniałego dnia!
Team Posadzimy.pl