< Wróc do automatyzacji

WooCommerce

Działasz na platformie WooComerce? Świetnie, bo mamy coś specjalnie dla Ciebie! Poznaj naszą specjalną wtyczkę Posadzimy.pl umożliwiającą integrację ze sklepami opartymi na WooComerce.

POBIERZ WTYCZKĘ POSADZIMY.PL
Integracje Posadzimy.pl z WooCommerce

Wtyczka Posadzimy.pl dla WooCommerce - jak to działa?

Specjalnie przygotowana wtyczka umożliwia integrację Twojej strony z kontem na Posadzimy.pl, w celu automatycznego sadzenia drzew oraz wysyłki certyfikatu dla Klientów sklepu, którzy osiągnęli ustaloną przez Ciebie, minimalną wartość swojego zamówienia.

Co możesz zrobić dzięki tej wtyczce?
 • ustalić minimalną kwotę zamówienia, dla którego sadzone jest drzewo
 • dodać wiadomość o brakującej kwocie do zamówienia dla którego posadzisz Klientowi drzewo - do strony produktów, koszyka oraz checkout’u. Po przekroczeniu minimalnego progu zamówienia, wiadomość zmieni się w informację o posadzeniu drzewa!
 • personalizować dodatkowy tekst widoczny na certyfikacie wysyłanym do Klienta
 • dodać do maila informującego o realizacji zamówienia wysyłanego przez WooComerce wiadomość o posadzeniu drzewa oraz link do certyfikatu
 • wysłać osobny szablon maila, wraz z personalizowanym tekstem oraz linkiem do wygenerowanego certyfikatu posadzenia drzewa

Taki prezent dla Klienta oraz zbudowana dzięki temu relacja ze sklepem, to gwarantowany sukces i duże prawdopodobieństwo powrotu do Twojej firmy!

Przygotowanie do integracji po stronie panelu klienta

Rejestracja w serwisie

Wejdź na stronę https://panel.posadzimy.pl/rejestracja i zarejestruj się, uzupełniając odpowiednie pola. Jeśli jesteś zarejestrowany, przejdź do logowania.

Logowanie i włączenie możliwości Sadzenia przez API

Po prawidłowej rejestracji zostaniesz automatycznie zalogowany i przekierowany do panelu klienta. Dodaj dane Twojej firmy i zatwierdź przyciskiem "Zaktualizuj".

Przejdź do zakładki "Sadzenie przez API" lub kliknij w przycisk "Dowiedz się więcej i aktywuj API".

Naciśnij przycisk “Uruchom sadzenie przez API”.

Sadzenie przez API jest aktywne.

Aby móc posadzić drzewa przez API należy zakupić kredyty. Aby dołądować konto kredytami API, należy wybrać "Strona główna" z menu.

Następnie należy wybrać liczbę kredytów oraz sposób płatności. Zarówno w przypadku płatności przez PayU jak i przelewem, bo odnotowaniu wpłaty fakutra VAT zostanie wysłana na adres mailowy. Będzie można pobrać ją również z panelu klineta.

Integracja z Twoim sklepem

Przejdź do zakładki “Ustawienia ogólne”. Znajdziesz to w opcjach wtyczki w panelu WooCommerce.

Podaj minimalną wartość zamówienia (bez wysyłki), dla którego generowane będzie drzewo i wysyłany do klienta sklepu certyfikat. Możesz wybrać kwotę brutto lub netto.

Następnie musisz poprawnie podać dwa ciągi znaków.
Obie dane znajdziesz w panelu Posadzimy.pl, w zakładce "Sadzenie przez API".

 • Klucz API (2)
 • ID Sadzenia (3)

Po podaniu tych danych, przejdź na sam dół strony ustawień i kliknij przycisk “Zapisz zmiany”

W przypadku podania prawidłowych danych do integracji, otrzymasz informacje o liczbie posiadanych kredytów, widoczną w nagłówku zakładki “Posadzimy.pl”

Wybór szablonu i treści nagłówka certyfikatu

W panelu klineta Posadzimy.pl przejdź do zakładki "Sadzenie przez API" i sekcji "Sadzenie przez API - ustawienia generowania certyfikatu "

 1. Możemy tutaj wybrać szablon, który będzie używany do generowania ceryfiaktów. Przykładowo możemy wybrać język angielski.
 2. Możemy wskazać, co ma znajdować się w nagłówku certyfiaktu.
  • Nazwa sklepu - wartość podana jako "Nazwa firmy/projektu" w zakładce "Dane firmowe".
  • Tekst podany przez API - w tym przypadku będzie to imię klienta z zamówiena.
  • Twoje logo (jeśli dodane) - logo dodane w zakładce "Dane firmowe"

  Oprócz nagłówka certyfikatu jest też możliwość podania własnego tekstu dodatkowego - np.: "W podziękowaniu za zakupy w naszym sklepie, posadziliśmy drzewo!". Tekst ten ustawiany jest w opcjach wtyczki w WooCommerce. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Ustawienia w sklepie WooCommerce

Tekst na certyfikacie

Po posadzeniu drzewa, generowany jest certyfikat, który wysyłany jest do klienta sklepu. W tym ustawieniu, możemy opcjonalnie dodać krótki tekst, który pokazywać się będzie na certyfikacie dla klientów.

Możesz użyć tutaj zmiennych {{imie}} oraz {{numerZamowienia}} aby w tym tekście przekazać imię klineta lub nr zamówienia.

Zobacz przykładowy certyfikat:

Powiadomienia systemowe w sklepie

Wtyczka może automatycznie dodać edytowalne powiadomienia o sadzeniu drzew. Możemy utworzyć odpowiednią wiadomość widoczną przed osiągnięciem minimalnego progu oraz po osiągnięciu minimalnego progu. W przypadku powiadomienia przed osiągnięciem progu, masz do dyspozycji dwie zmienne: {{wysokosc_zamowienia}} i {{brakujaca_kwota}}.

Każde z trzech powiadomień można osobno włączyć/wyłączyć. Powiadomienia nie będą wyświetlane, jeśli w połączonym koncie w Posadzimy.pl nie ma kredytów.

Miejsca możliwych powiadomień:
Na stronie produktu


Na stronie koszyka, nad tabelą z produktami


Na stronie podsumowania zamówienia

Wysyłka maili z certyfikatem posadzenia

Po zmianie przez sklep statusu zamówienia na “zrealizowane”, mamy do dyspozycji dwie opcje wysłania certyfikatu do klienta sklepu:

Wysyłka przez sklep osobnej wiadomości e-mail z informacją o posadzeniu drzew dla Klienta, linkiem do certyfikatu - po zaksięgowaniu wpłaty.

W tym przypadku e-mail wysyłany jest przez serwer sklepu na adres mailowy podany w zamówieniu.
Temat wiadomości ustalany jest w opcjach wtyczki przez sklep.
Wysyłany mail oparty jest o szablon Posadzimy.pl - z możliwością edycji części maila. Możesz w nim umieścić np. personalizowany tekst.

Widok przykładowego maila:

Dodanie sekcji z informacją o posadzeniu drzew oraz certyfikacie, do maila wysyłanego przez WooCommerce po zaksięgowaniu wpłaty.

W przypadku tej opcji, do maila systemowego z WooCommerce dodawana jest sekcja z certyfikatem. W opcjach wtyczki można łatwo ustawić tekst, jaki ma się pojawić w tej sekcji. Po zapisanym fragmencie link do certyfikatu jest wklejany automatycznie.

Widok przykładowego fragmentu maila: