305821
Liczba drzew
350291m2
Powierzchnia lasu *
204900.07
Tlen dla osób rocznie *
305821
Liczba drzew
1834926kg
Pochłanianie co2/rok *
17737618kg
Ilość zwróconego papieru *
* dane szacunkowe, niepoparte badaniami naukowymi

Ranking sadzeń

Sortuj posadzenia: Najnowsze Najwięcej