Powierzchnia lasu
65673.9m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
296700 Pochłanianie CO2/rok
Liczba drzew
49454 Liczba drzew
Tlen dla osób rocznie
33131.5 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
2868100kg Ilość zwróconego papieru
Liczba drzew
49454 Liczba drzew
Powierzchnia lasu
65673.9m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
296700 Pochłanianie CO2/rok
Tlen dla osób rocznie
33131.5 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
2868100kg Ilość zwróconego papieru
Ranking sadzeń

Ranking sadzeń