miniramp

Powierzchnia lasu
21.09m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
114kg Pochłanianie CO2/rok
Liczba drzew
19 Liczba drzew
Tlen dla osób rocznie
12.73 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
1102kg Ilość zwróconego papieru

miniramp

Liczba drzew
19 Liczba drzew
Powierzchnia lasu
21.09m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
114kg Pochłanianie CO2/rok
Tlen dla osób rocznie
12.73 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
1102kg Ilość zwróconego papieru
Dziękujemy

Nasze sadzenia

Sadzenie nr 2
Sadzenie nr 2

Sadzenie nr 2

19x Sadzenie nr 2 21.09m2 lasu
21.09m2 lasu 19 x Sadzenie nr 2
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 26/05/2023
Jesień 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 25/11/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
2 x Magda 2.22m2 lasu 25/11/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 18/11/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 14/11/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 31/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 25/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
2 x Magda 2.22m2 lasu 22/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 19/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 18/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 17/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 13/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 12/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 12/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 12/10/2022
Wiosna 2023
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 06/09/2022
Jesień 2022
Jesień 2019
1 x Magda 1.11m2 lasu 26/04/2022
Jesień 2022
Jesień 2019
1.11m2 lasu 26/05/2023
1 x Magda
Jesień 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 25/11/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
2.22m2 lasu 25/11/2022
2 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 18/11/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 14/11/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 31/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 25/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
2.22m2 lasu 22/10/2022
2 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 19/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 18/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 17/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 13/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 12/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 12/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 12/10/2022
1 x Magda
Wiosna 2023
Jesień 2019
1.11m2 lasu 06/09/2022
1 x Magda
Jesień 2022
Jesień 2019
1.11m2 lasu 26/04/2022
1 x Magda
Jesień 2022

Miejsce posadzenia drzew