ALUNA ®

Powierzchnia lasu
33.3m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
180kg Pochłanianie CO2/rok
Liczba drzew
30 Liczba drzew
Tlen dla osób rocznie
20.1 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
1740kg Ilość zwróconego papieru

ALUNA ®

Aluna® sadzi las

Chcemy, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na otoczenie. Akcja Aluna® przyczynia się do odnowy zasobów leśnych w Polsce, a tym samym do poprawy jakości powietrza, stworzenia domu dla wielu gatunków zwierząt a także przywrócenia naturze drzew. Weź udział w akcji Aluna® i rośnij z nami. Razem możemy zrobić więcej!


________________________________________________________________


We want our activities to have a positive impact on the environment. The Aluna® action contributes to the renewal of forest resources in Poland, and thus to the improvement of air quality, creating a home for many species of animals and restoring the nature of trees. Take part in the Aluna® campaign and grow with us. Together we can do more!
Liczba drzew
30 Liczba drzew
Powierzchnia lasu
33.3m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
180kg Pochłanianie CO2/rok
Tlen dla osób rocznie
20.1 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
1740kg Ilość zwróconego papieru
Dziękujemy

Aluna® sadzi las

Chcemy, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na otoczenie. Akcja Aluna® przyczynia się do odnowy zasobów leśnych w Polsce, a tym samym do poprawy jakości powietrza, stworzenia domu dla wielu gatunków zwierząt a także przywrócenia naturze drzew. Weź udział w akcji Aluna® i rośnij z nami. Razem możemy zrobić więcej! ________________________________________________________________ We want our activities to have a positive impact on the environment. The Aluna® action contributes to the renewal of forest resources in Poland, and thus to the improvement of air quality, creating a home for many species of animals and restoring the nature of trees. Take part in the Aluna® campaign and grow with us. Together we can do more!

Nasze sadzenia

Sadzenie nr 2
Sadzenie nr 2

Sadzenie nr 2

10x Sadzenie nr 2 11.1m2 lasu
11.1m2 lasu 10 x Sadzenie nr 2
Jesień 2019
10 x Magda 11.1m2 lasu 12/05/2023
Jesień 2023
Jesień 2019
11.1m2 lasu 12/05/2023
10 x Magda
Jesień 2023
Sadzenie nr 1
Sadzenie nr 1

Sadzenie nr 1

20x Sadzenie nr 1 22.2m2 lasu
22.2m2 lasu 20 x Sadzenie nr 1
Jesień 2019
20 x Magda 22.2m2 lasu 21/04/2022
Jesień 2022
Jesień 2019
22.2m2 lasu 21/04/2022
20 x Magda
Jesień 2022

Miejsce posadzenia drzew