2603
Liczba drzew
2889.33m2
Powierzchnia lasu *
1744.01
Tlen dla osób rocznie *
2603
Liczba drzew
15618kg
Pochłanianie co2/rok *
150974kg
Ilość zwróconego papieru *
* dane szacunkowe, niepoparte badaniami naukowymi

Przyłącz się do akcji GeneLAS już dziś!

Zasadzimy 1 drzewo za każde 100 kalendarzy książkowych z kolekcji tygodniowo-notesowej. Jesteśmy polskim producentem kalendarzy książkowych, ściennych oraz notesów. Chcemy, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na otoczenie. Akcja GeneLAS przyczyni się do odnowy zasobów leśnych w Polsce, a tym samym do poprawy jakości powietrza, stworzenia domu dla wielu gatunków zwierząt, a także przywrócenia naturze drzew wykorzystanych do produkcji papieru. Weź udział w akcji GeneLAS i rośnij z nami. Razem możemy zrobić więcej!

Nasze sadzenia

112 x
24/11/2023
Wiosna 2024
181 x
13/12/2022
Wiosna 2023
39 x
05/09/2023
Jesień 2023
45 x
09/10/2023
Wiosna 2024
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

97 x
14/11/2022
Wiosna 2023
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

72 x
12/10/2022
Wiosna 2023
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

33 x
08/09/2022
Jesień 2022
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

3 x
08/08/2022
Jesień 2022
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

870 x
02/12/2021
Wiosna 2022
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

530 x
09/11/2021
Wiosna 2022
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

404 x
04/10/2021
Wiosna 2022
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

128 x
01/09/2021
Jesień 2021
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA
Sadzenie 2
51 x

51 x
07/07/2021
Jesień 2021
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA
Sadzenie 3
28 x

28 x
10/08/2021
Jesień 2021
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA
Sadzenie 1
10 x

10 x
30/04/2021
Jesień 2021
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

Miejsca posadzenia drzew