TAKTO Finanse Sp. z o.o.

Powierzchnia lasu
559.44m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
3024kg Pochłanianie CO2/rok
Liczba drzew
504 Liczba drzew
Tlen dla osób rocznie
337.68 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
29232kg Ilość zwróconego papieru

TAKTO Finanse Sp. z o.o.

Zmniejszamy zużycie papieru

Zależy nam, by być firmą odpowiedzialną społecznie. Chcemy chronić środowisko, dlatego w ramach projektu TAKTO EKO mobilizujemy naszych pracowników i partnerów biznesowych do pozyskiwania adresów email od klientów, dzięki czemu możemy tradycyjną korespondencję papierową zamienić na wysyłki elektroniczne. Przy okazji tej akcji sadzimy drzewa za środki zaoszczędzone na wysyłkach papierowych.
Liczba drzew
504 Liczba drzew
Powierzchnia lasu
559.44m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
3024kg Pochłanianie CO2/rok
Tlen dla osób rocznie
337.68 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
29232kg Ilość zwróconego papieru
Dziękujemy

Zmniejszamy zużycie papieru

Zależy nam, by być firmą odpowiedzialną społecznie. Chcemy chronić środowisko, dlatego w ramach projektu TAKTO EKO mobilizujemy naszych pracowników i partnerów biznesowych do pozyskiwania adresów email od klientów, dzięki czemu możemy tradycyjną korespondencję papierową zamienić na wysyłki elektroniczne. Przy okazji tej akcji sadzimy drzewa za środki zaoszczędzone na wysyłkach papierowych.

Nasze sadzenia

drzewa do zasadzenia wiosną 2022
drzewa do zasadzenia wiosną 2022

drzewa do zasadzenia wiosną 2022

222x drzewa do zasadzenia wiosną 2022 246.42m2 lasu
246.42m2 lasu 222 x drzewa do zasadzenia wiosną 2022
Jesień 2019
55 x Magda 61.05m2 lasu 23/12/2021
Wiosna 2022
Jesień 2019
58 x Magda 64.38m2 lasu 23/11/2021
Wiosna 2022
Jesień 2019
52 x Magda 57.72m2 lasu 29/10/2021
Wiosna 2022
Jesień 2019
57 x Magda 63.27m2 lasu 08/09/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
61.05m2 lasu 23/12/2021
55 x Magda
Wiosna 2022
Jesień 2019
64.38m2 lasu 23/11/2021
58 x Magda
Wiosna 2022
Jesień 2019
57.72m2 lasu 29/10/2021
52 x Magda
Wiosna 2022
Jesień 2019
63.27m2 lasu 08/09/2021
57 x Magda
Jesień 2021
drzewa za maile - wiosna 2021
drzewa za maile - wiosna 2021

drzewa za maile - wiosna 2021

118x drzewa za maile - wiosna 2021 130.98m2 lasu
130.98m2 lasu 118 x drzewa za maile - wiosna 2021
Sadzimy drzewa jako rekompensatę wysyłanych (częściowo) papierowo umów do Klientów i prowadzimy akcje zbierania adresów e-mail od Klientów, aby korzystać z komunikacji elektronicznej.
Jesień 2019
45 x Magda 49.95m2 lasu 07/04/2021
Wiosna 2021
Jesień 2019
39 x Magda 43.29m2 lasu 15/03/2021
Wiosna 2021
Jesień 2019
34 x Magda 37.74m2 lasu 16/02/2021
Wiosna 2021
Sadzimy drzewa jako rekompensatę wysyłanych (częściowo) papierowo umów do Klientów i prowadzimy akcje zbierania adresów e-mail od Klientów, aby korzystać z komunikacji elektronicznej.
Jesień 2019
49.95m2 lasu 07/04/2021
45 x Magda
Wiosna 2021
Jesień 2019
43.29m2 lasu 15/03/2021
39 x Magda
Wiosna 2021
Jesień 2019
37.74m2 lasu 16/02/2021
34 x Magda
Wiosna 2021
drzewa zasadzone jesienią 2021
drzewa zasadzone jesienią 2021

drzewa zasadzone jesienią 2021

164x drzewa zasadzone jesienią 2021 182.04m2 lasu
182.04m2 lasu 164 x drzewa zasadzone jesienią 2021
Jesień 2019
44 x Magda 48.84m2 lasu 08/09/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
39 x Magda 43.29m2 lasu 08/09/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
45 x Magda 49.95m2 lasu 08/06/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
36 x Magda 39.96m2 lasu 07/05/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
48.84m2 lasu 08/09/2021
44 x Magda
Jesień 2021
Jesień 2019
43.29m2 lasu 08/09/2021
39 x Magda
Jesień 2021
Jesień 2019
49.95m2 lasu 08/06/2021
45 x Magda
Jesień 2021
Jesień 2019
39.96m2 lasu 07/05/2021
36 x Magda
Jesień 2021

Miejsce posadzenia drzew