CSR a ESG – czyli jak wygląda ekologiczna działalność firm

< powrót do listy wpisów

Ideę zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, idące w duchu troski o środowisko i społeczeństwo cieszą się ogromną popularnością wśród firm i są oczekiwane przez Konsumentów! Często w dyskusji na temat proekologicznych działań firmy rzuca się hasła "CSR" i "ESG". Jednak wiesz co tak naprawdę oznaczają te skróty? Okazuje się, że 93% Polaków nie wie! Według raportu Izby Gospodarki Elektronicznej "Odpowiedzialny e-commerce" 93% ogółu badanych nie wiedziało, co oznacza pojęcie CSR! To aż 90% korzystających z internetowych zakupów i 98% niekupujących online! Zatem - zmieńmy razem te statystyki - i dowiedzmy się więcej na temat firmowych proekologicznych działań! :)

CSR w skrócie

CSR jest to szeroko pojęte zjawisko, jednak zgodnie z przyjętą przez nas definicją społeczna odpowiedzialność biznesu to ,,zespół działań, przez które organizacje dobrowolnie uwzględniają w swojej strategii interes społeczny, biorąc odpowiedzialność za własnych pracowników, interesariuszy, wspólnoty lokalne i środowisko naturalne." A tak w skrócie - CSR to strategia, w której celem jest pozytywny wpływ na społeczeństwo, środowisko i konsumentów! Więcej o tym, dlaczego CSR ma znaczenie przeczytaj tutaj!

ESG - co to takiego?

CSR to był dopiero początek! Definicja ESG jest o wiele szersza i bardziej wartościowa - a działania ekologiczne firmy zaczęły być określane właśnie tym pojęciem! ESG - czyli environmental, social and corporate governance - co po polsku oznacza środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. 

CSR a ESG - jakie są różnice?

Patrząc ogólnie na oba określenia szybko można zauważyć, ze odnoszą się one do jednego - do świadomej społecznie firmy i jej działań proekologicznych. Mimo, że oba pojęcia są bardzo zbliżone do siebie i często używane są zamiennie - to jednak posiadają one swoje różnice. Gdy CSR określa jakościowe działania firmy w zakresie ekologii to ESG pozwala na mierzenie i skupia się na ilościowych aspekcie tych działań.

Rozwinięcie skrótu ESG pokazuje jakie wskaźniki kryją za tym pojęciem. ESG obejmuje 3 obszary, o których wspomnieliśmy wcześniej. Są to:

  • Środowisko naturalne - obejmuje czynniki, przez które działalność firmy ma wpływ na środowisko, np. emisja zanieczyszczenia lub wykorzystanie źródeł energii i zasobów naturalnych
  • Społeczeństwo - skupia się na wpływie na otoczenie firmy - zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Obejmuje wpływ działań firmy na jej pracowników lub Klientów. 
  • Ład komunikacyjny - ten element określa praktyki stosowane przez firmę, raportowanie działań, strukturę zarządu, wynagrodzenia itd.

Czy firma powinna działać z zasadami CSR i ESG?

Działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w duchu troski o środowisko to ważne narzędzie dla firmy. Takie działanie wpływają na wiele aspektów postrzegania firmy przez jej otoczenie -  m.in. na jej wizerunek, pozycje na rynku pracy, opinie konsumencką, zaufanie do firmy i atmosferę w miejscu pracy. Strategie oparte na trosce o środowisko i świadome działanie cieszą się popularnością wśród światowych firm i są elementem, który jest oczekiwany przez konsumentów, pracowników, inwestorów i partnerów biznesowych. Zatem - czy firma powinna działać w ramach strategii CSR lub ESG? Odpowiedź jest prosta - tak! Jest to dodatnia wartość, z której korzysta nie tylko natura, ale także firma i jej otoczenie!

Jakie działania firma może wprowadzić w duchu strategii CSR i ESG?

Przede wszystkim - firma powinna być świadoma! Świadoma swoich działań, wpływu na środowisko i swoje otoczenie. Wiesz skąd pochodzą Twoje materiały, wiesz ile energii zużywasz? Używasz dużo papieru lub plastiku? Jak już znasz wpływ Twojej firmy na środowisko - postaraj się oddać naturze, to co jej zabierasz! Wiele firm w ramach swoich ekologicznych działań decyduje się na sadzenie drzew! W Posadzimy.pl zaufało nam już ponad 300 firm - które zintegrowały ideę sadzenia drzew ze swoją misją oraz wpływem na środowisko!

Z nami możesz posadzić drzewa w imieniu Twojej firmy, jej pracowników lub dla klientów. W zamian dostaniesz specjalny certyfikat potwierdzający sadzenie, zadowolonych pracowników, klientów i świadomość o realnej odpowiedzialności społecznej Twojego przedsiębiorstwa! :) Pokaż zaangażowanie swojego przedsiębiorstwa w działania proekologiczne. Z nami jest to proste i w 100% zautomatyzowane. Kliknij i sprawdź!

Źródło: [1] Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menadżerskich świata, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008

Dyskusja

162557
posadzonych przez nas drzew