Raport z nasadzenia – Ogrodzieniec wiosna 2021

< powrót do listy wpisów
Kilka liczb na początek:
  • Posadzone drzewka: 10 000
  • Gatunek: sosna
  • Areał: 1 ha

Wrzesień 2020 - poszukiwanie terenu

Początkowy rekonesans poprowadził nas do województwa Śląskiego, gdzie na początku tego samego roku silna wichura zniszczyła połacie lasów. Naszym celem jest odnowa zniszczonych lasów, które bez społecznego zaangażowania projektów takich jak PosadziMY, nie miałyby szans na zalesienie. Od samego początku byliśmy w stałym kontakcie z lokalnymi Nadleśnictwami, które pomagają nam w prawidłowym prowadzeniu projektów. Wspólnie udało nam się zlokalizować areał na terenie gminy Ogrodzieniec o powierzchni 1 hektara.

Grudzień 2020 / Styczeń 2021 - organizacja pozwoleń

Po wybraniu odpowiedniego terenu rozpoczęliśmy proces zdobywania pozwoleń na nasadzanie od lokalnego nadleśnictwa oraz starostwa. Równocześnie przeprowadzaliśmy ostateczną weryfikację, sprawdzając plany zagospodarowania wybranego terenu. Upewniamy się, że nie będzie on przeznaczony pod budowę dróg czy do przekształcenia na tereny rolne lub budowlane. Na koniec obliczyliśmy liczbę sadzonek dedykowanych do projektu.

Luty 2021 - rezerwacja sadzonek

Zarezerwowaliśmy w okolicznych szkółkach aż 10 tysięcy sadzonek 2-letniej sosny, która została zidentyfikowana jako gatunek idealnie przystosowany do lokalnych warunków. Sama liczba sadzonek została obliczona z pomocą leśników tak, aby optymalnie pokryć dany teren, jednocześnie dając drzewkom najlepsze warunki rozwoju.

Luty / Marzec 2021 - otrzymanie zgody właścicieli terenu

Na przełomie lutego i marca 2021 roku otrzymaliśmy od właścicieli terenu oficjalną zgodę na sadzenie, dzięki czemu mogliśmy zacząć przygotowania do samego wysadzania.

Kwiecień 2021 - nasadzanie

Proces sadzenia przebiega w kilku etapach
  1. Przygotowanie terenu, czyli wycięcie dziko rosnących roślin oraz oczyszczenie go ze wszelkich pozostałości po zniszczonym lesie;
  2. Mulczowanie, które polega na rozdrobnieniu wszelkich gałęzi, liści oraz innych resztek i zmieszaniu ich z ziemią za pomocą ciągników;
  3. Pasowanie, czyli przygotowanie pasów ziemi do sadzenia drzewek;
  4. Przywóz sadzonek oraz ich zabezpieczenie do czasu sadzenia, co odbyło się w kwietniu 2021, na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem sadzenia;
  5. Sadzenie, które odbyło się w okresie 2 tygodni, z kilkudniową przerwą z powodu złych warunków meteorologicznych.

Kwiecień 2021 - odbiór projektu

Po zakończeniu prac, projekt został odebrany przez Starostwo Powiatowe Zawiercie w dniu 21 kwietnia. Pozytywne zatwierdzenie zakończenia projektu zostało poświadczone certyfikatem wydanym przez nadleśnictwo, dostępny tutaj.

Co dalej?

Maj 2021 - tablica informacyjna

W maju wykonamy tablicę zawierająca informacje o projekcie, która zostanie umieszczona w miejscu nasadzania.

Dysukusja

27875
posadzonych przez nas drzew