500
Liczba drzew
555m2
Powierzchnia lasu *
335
Tlen dla osób rocznie *
500
Liczba drzew
3000kg
Pochłanianie co2/rok *
29000kg
Ilość zwróconego papieru *
* dane szacunkowe, niepoparte badaniami naukowymi

Nasze sadzenia

500 x
24/03/2023
Wiosna 2023
POKAŻ SZCZEGÓŁY SADZENIA

Miejsca posadzenia drzew