Najlepsze inicjatywy CSR dla biznesu

< powrót do listy wpisów

CSR - akronim będący aktualnie na ustach wielu właścicieli firm. Kryje się za nim społeczna odpowiedzialność biznesu, a więc wszelkie działania organizacji mające wpływ na społeczeństwo i środowisko. Jednak nie zawsze łatwym i oczywistym wydaje się połączenie działalności biznesowej z inicjatywami CSR. Jakie rozwiązanie będzie odpowiednie dla Twojej firmy? Jak zrobić to skutecznie? Dlaczego warto postawić na CSR? Na te pytania odpowiemy w naszym blogu.

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, dlatego mogłoby się wydawać, że nie był to najkorzystniejszy moment dla wszelkich działań społecznych i środowiskowych. Faktycznie, w przypadku około 40% polskich firm pandemia sprawiła, iż zrezygnowały one z takiego zaangażowania. Jednakże mniej więcej taka sama liczba przedsiębiorstw w tym czasie zdecydowała się na wprowadzenie takich inicjatyw, wiele z nich po raz pierwszy. Dlaczego właściwie nawet w okresie kryzysu gospodarczego, zdrowotnego i społecznego firmy podejmowały ryzyko i stawiały na projekty i inicjatywy CSR?

StawiaMY na przyszłość

Coraz więcej firm angażuje się w działania odpowiedzialne społecznie nie tylko dla doraźnej poprawy swojego wizerunku, lecz także jako część długofalowego planu rozwoju biznesu. Generacja Z, czyli ludzie urodzeni drugiej połowie lat 90. i po 2000 roku, to osoby wkraczające na rynek pracy, a co za tym idzie będący główną siłą konsumencką. Aż 80% osób tej grupy w badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych wskazało, że powinnością biznesu jest poprawienie jakości życia społeczeństw. Co za tym idzie, współczesne firmy nie mogą sobie pozwolić na skupienie się jedynie na finansowych zyskach. By sprostać oczekiwaniom konsumentów i pozostać konkurencyjnym na rynku przyszłości, muszą one zaangażować się w działania CSR. W polskim biznesie coraz większy odsetek managerów jest świadomych tych zmian na rynku. Wiąże się to także ze zmianą formy przywództwa w dużych firmach, które stawiają na wizerunek i spuściznę, jaką pozostawią po sobie poszczególni managerowie czy same marki.

CSR w czasach pandemii

Wracając do pandemii, która nadal z nami pozostaje, stała się ona zarzewiem dla różnych inicjatyw społecznych. W trakcie jej trwania wiele biznesów zaangażowało się w działania mające na celu pomoc służbom medycznym, nauczycielom, seniorom czy bezdomnym. Akcja #WzywamyPosiłki to lokalna inicjatywa obywatelska, do której włączyło się 130 marek i firm, dostarczając bezpłatne posiłki do placówek medycznych. Były to zarówno restauracje, które przygotowywały darmowe posiłki, lecz także firmy sponsorujące taki catering.  Autentyczność i przejrzystość angażowała klientów i konsumentów firm, co bezpośrednio wpłynęło na ich reputację. Działanie takie było idealnie dostosowane do realiów i odpowiadało na aktualne potrzeby społeczeństwa. Zbudowało to zaufanie do marki, co zawsze tworzy długotrwałą emocjonalną więź z klientami.

Jakie działania CSR wybrać

Aby odpowiednio kreować swój wizerunek biznesu odpowiedzialnego społecznie, należy umiejętnie dopasować swoje działania do profilu biznesu. Zakres działań w obszarze CSR jest niezmiernie szeroki, obejmuje on zagadnienia takie jak prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej oraz ekologia. Jest w czym wybierać, dlatego przedstawiamy top 5 globalnych trendów CSR na 2021 rok.

1. Ekologia i środowisko

Ochrona przyrody i gatunków zagrożonych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zmniejszanie śladu węglowego - to tylko niektóre z długiej listy zagadnień ekologicznych, z jakimi mierzymy się dzisiaj wszyscy. Problem ten dotyczy nas wszystkich, a społeczeństwa stają się coraz bardziej tego świadome. Dlatego też wiele firm angażuje się w działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Sadzenie drzew razem z Posadzimy.pl to świetny przykład, jak w łatwy i przystępny sposób można połączyć swoją działalność biznesową z ekologią. W naszym innym wpisie na blogu przedstawiamy konkretne przykłady wykorzystania tej inicjatywy w biznesie, które mamy nadzieję zainspirują niejedną firmę do postawienia na ekologię w swoich działaniach CSR.

2. Wyrównywanie szans społecznych i zawodowych

Odpowiedzią biznesu na zmiany społeczne zachodzące aktualnie na całym świecie staje się podejmowanie działań CSR w ramach wyrównywania szans społecznych i zawodowych. Zaangażowanie firm na tym polu jest niekiedy postrzegane jako ryzykowne, gdyż często łączy się ono z wybraniem jednej ze stron konfliktu społecznego. Tak bywa w przypadku firm wspierających ruchy na rzecz praw kobiet, czy nawet w przypadku przedsiębiorstw opowiadających się poszerzeniem ochrony praw zwierząt w zakresie ich hodowli i przetwórstwa. Natomiast istnieje także wiele inicjatyw, które nie niosą za sobą ryzyka zantagonizowania znacznej części odbiorców, a nadal działają na rzecz wyrównywania szans. Przykładem mogą być dwaj giganci, tj. Deloitte, które zwiększa udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, czy Microsoft wdrażający technologie informatyczne mające przeciwdziałać niepełnosprawności społecznej. 

3. Długofalowe wsparcie lokalnych organizacji pomocowych

Już nie jednorazowa wpłata czy udział w wydarzeniu, lecz długofalowa, stała pomoc to działanie, na jakie liczą zarówno konsumenci, jak i organizacje pomocowe. Stała współpraca firmy z organizacją czy fundacją buduje zaufanie i silny wizerunek marki jako zaangażowanej dobroczynnie. Wraz ze wzrostem zainteresowania klientów zrównoważonym rozwojem oraz ukierunkowaniem się branż na działalność “slow” (slow-fashion, slow-food etc.), także inicjatywy CSR zaczynają odzwierciedlać ten trend. Jednocześnie firmy stawiają na pomoc lokalnym organizacjom, dla których długofalowa pomoc będzie najbardziej widoczna. Duże korporacje wybierają współpracę z lokalnymi fundacjami, schroniskami dla zwierząt, domami opieki społecznej czy hospicjami. Jednocześnie aktywizują one swoich pracowników poprzez organizowanie kiermaszy, zbiórek pieniędzy lub darów, a także dając możliwość zgłaszania propozycji kolejnych organizacji, z którymi firma mogłaby nawiązać współpracę.

4. Czynny wolontariat pracowników

Jak widać na poprzednich przykładach, firmy coraz częściej chcą łączyć swoje działania CSR z motywowaniem i zaangażowaniem swoich pracowników. Promowanie aktywnego wolontariatu stało się trendem widocznym głównie w przedsiębiorstwach stawiających na wewnętrzną integrację oraz czynne wspieranie organizacji non-profit. Zachęcają one pracowników do brania czynnego udziału w zbiórkach społecznych, takich jak Szlachetna Paczka, czy wydarzeniach sportowo-charytatywnych, jak Business Run. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu w inicjatywę, pracownicy budują poczucie celu, a marka może się pochwalić realną odpowiedzią na lokalne potrzeby.

5. Wirtualny wolontariat

Dla wszystkich nie do końca przekonanych do fizycznego udziału w projektach CSR, wirtualny wolontariat jest świetnym rozwiązaniem. Już wcześniej wiele firm podejmowało działania w tym zakresie, czy to ze względu na swoją odległą lokalizacją od inicjatywy, w którą się angażowały, czy też na charakter swojej działalności. Jednak pandemia Covid-19 nadała nowego wymiaru takiej formy pomocy. Dzięki wirtualnemu wolontariatowi forma może zaangażować się w działania CSR bez narażania swoich pracowników, a do tego ma możliwość wyboru spośród dziesiątek tysięcy inicjatyw na całym świecie. Świetnym przykładem jest firma produkująca akcesoria do higieny osobistej z bambusa, a wirtualnie wspomagająca organizacje ratujące pandy wielkie w Chinach.

CSR częścią DNA Twojej firmy

Pomysłów na wykorzystanie zasobów firmy w działaniach CSR jest co niemiara, a platform takich jak nasza, ułatwiających wdrażanie idei w życie, także pojawia się coraz więcej. Brakuje zatem wymówek, by nie połączyć swojego biznesu z zaangażowaniem społecznym czy ekologicznym. Tym bardziej w czasach, gdy konsumenci chętniej wybierają właśnie takie marki, zamiast tych skupionych jedynie na swoim zysku.  Warto wpisać się w globalny trend już dzisiaj i stać się jedną z firm, która na stałe wpisze działania CSR w swoje DNA. To jest prawdziwa przyszłość biznesu, z której skorzystaMY wszyscy.

Dysukusja

35696
posadzonych przez nas drzew