Milos Spasic

Milos Spasic Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
12 05/03/2021
Powierzchnia lasu: 44.28 m2
Tlen dla 8.04 osób rocznie
Zwróciliśmy 696 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?