Milos Spasic

Milos Spasic Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
9 05/03/2021
Powierzchnia lasu: 33.21 m2
Tlen dla 6.03 osób rocznie
Zwróciliśmy 522 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?