Magda - dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Magda
10
Powierzchnia lasu: 37 m2
Tlen dla 7 osób rocznie
Zwróciliśmy 580 kg papieru
Magda
10
Powierzchnia lasu: 37 m2
Tlen dla 7 osób rocznie
Zwróciliśmy 580 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!