Jakub Pruchnicki

Jakub Pruchnicki Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
4 25/04/2021
Powierzchnia lasu: 14.76 m2
Tlen dla 2.68 osób rocznie
Zwróciliśmy 232 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?