Jacek Trzciński

Jacek Trzciński Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
1 08/01/2021
Powierzchnia lasu: 3.69 m2
Tlen dla 0.67 osób rocznie
Zwróciliśmy 58 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?