Endżi

Endżi Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
35 03/04/2021
Powierzchnia lasu: 129.15 m2
Tlen dla 23.45 osób rocznie
Zwróciliśmy 2030 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?