Edyta GB - dziękujemy za posadzenie drzew!

Edyta GB
5
Powierzchnia lasu: 18 m2
Tlen dla 3 osób
Zwróciliśmy 290 kg papieru
Edyta GB
5
Powierzchnia lasu: 18 m2
Tlen dla 3 osób
Zwróciliśmy 290 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!