Audytorki

Audytorki Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
7 04/03/2021
Powierzchnia lasu: 25.83 m2
Tlen dla 4.69 osób rocznie
Zwróciliśmy 406 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?