Apptension Spring awakening week 2021

Apptension Spring awakening week 2021 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
15 31/03/2021
Powierzchnia lasu: 55.35 m2
Tlen dla 10.05 osób rocznie
Zwróciliśmy 870 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?