Anna Mitka

Anna Mitka Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
3 05/06/2021
Powierzchnia lasu: 11.07 m2
Tlen dla 2.01 osób rocznie
Zwróciliśmy 174 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?