Anna

Anna Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
2 04/06/2021
Powierzchnia lasu: 7.38 m2
Tlen dla 1.34 osób rocznie
Zwróciliśmy 116 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?