Alinkowy lasek

Alinkowy lasek Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
10 08/03/2021
Powierzchnia lasu: 36.9 m2
Tlen dla 6.7 osób rocznie
Zwróciliśmy 580 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?