Orange Polska

Powierzchnia lasu
2243.31m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
12126kg Pochłanianie CO2/rok
Liczba drzew
2021 Liczba drzew
Tlen dla osób rocznie
1354.07 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
117218kg Ilość zwróconego papieru

Orange Polska

Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami

W Orange Polska włączamy kwestie środowiskowe w naszą codzienną działalność. Chcemy realizować nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii.Od kilku stale redukujemy zużycie energii i innych zasobów naturalnych, monitorujemy i zmniejszamy emisję dwutlenku węgla związaną z naszym funkcjonowaniem, prowadzimy recykling oferowanych przez nas urządzeń.  Od 2021 roku, część zapotrzebowania na energię pokrywamy kupując ją bezpośrednio od dostawców energii ze źródeł odnawialnych (OZE).W grudniu 2020 zaprosiliśmy naszych Klientów do wirtualnego wsparcia akcji sadzenia drzew. Ponad tysiąc osób – przedstawicieli dużego i średniego biznesu wykazało się wrażliwością na kwestie ochrony środowiska. Dziękujemy :)
Liczba drzew
2021 Liczba drzew
Powierzchnia lasu
2243.31m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
12126kg Pochłanianie CO2/rok
Tlen dla osób rocznie
1354.07 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
117218kg Ilość zwróconego papieru
Dziękujemy

Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami

W Orange Polska włączamy kwestie środowiskowe w naszą codzienną działalność. Chcemy realizować nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii.Od kilku stale redukujemy zużycie energii i innych zasobów naturalnych, monitorujemy i zmniejszamy emisję dwutlenku węgla związaną z naszym funkcjonowaniem, prowadzimy recykling oferowanych przez nas urządzeń.  Od 2021 roku, część zapotrzebowania na energię pokrywamy kupując ją bezpośrednio od dostawców energii ze źródeł odnawialnych (OZE).W grudniu 2020 zaprosiliśmy naszych Klientów do wirtualnego wsparcia akcji sadzenia drzew. Ponad tysiąc osób – przedstawicieli dużego i średniego biznesu wykazało się wrażliwością na kwestie ochrony środowiska. Dziękujemy :)

Nasze sadzenia

Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami
Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami

Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami

2021x Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami 2243.31m2 lasu
2243.31m2 lasu 2021 x Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami
Jesień 2019
2021 x Magda 2243.31m2 lasu 22/12/2020
Wiosna 2021
Jesień 2019
2243.31m2 lasu 22/12/2020
2021 x Magda
Wiosna 2021

Miejsce posadzenia drzew