14 posadzonych przez nas drzew
Powierzchnia lasu: 15.54 m2
Tlen dla 9 osób rocznie
Zwróciliśmy 812 kg papieru

Nasze sadzenia

14 15.54 m2 31/05/2021