Z najlepszymi życzeniami dla Beli – Wędrówka :)

Z najlepszymi życzeniami dla Beli – Wędrówka :) Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
30 22/03/2021
Powierzchnia lasu: 110.7 m2
Tlen dla 20.1 osób rocznie
Zwróciliśmy 1740 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?