Pepe - dziękujemy za posadzenie drzew!

Pepe
1
Powierzchnia lasu: 4 m2
Tlen dla 0,67 osób
Zwróciliśmy 58 kg papieru
Pepe
1
Powierzchnia lasu: 4 m2
Tlen dla 0,67 osób
Zwróciliśmy 58 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!