Karolina Gruszczyk

Karolina Gruszczyk Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
7 12/05/2021
Powierzchnia lasu: 25.83 m2
Tlen dla 4.69 osób rocznie
Zwróciliśmy 406 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?