Karol Chęciński

Karol Chęciński Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
24 15/12/2020
Powierzchnia lasu: 88.56 m2
Tlen dla 16.08 osób rocznie
Zwróciliśmy 1392 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?