Daniel Ufo Czeczotka

Daniel Ufo Czeczotka Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
1 24/12/2020
Powierzchnia lasu: 3.69 m2
Tlen dla 0.67 osób rocznie
Zwróciliśmy 58 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?