TAKTO Finanse

Powierzchnia lasu
118 m2
Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
708
Pochłanianie CO2 rocznie
Liczba drzew
118
Liczba drzew
Oxygen
79
Wytworzony tlen dla osób
Ilość zwróconego papieru
6 844 kg
Ilość zwróconego papieru