TAKTO Finanse

Powierzchnia lasu
262 m2
Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
1 428 kg
Pochłanianie CO2 rocznie
Liczba drzew
238
Liczba drzew
Oxygen
159
Wytworzony tlen dla osób
Ilość zwróconego papieru
13 804 kg
Ilość zwróconego papieru