Wszystkie sadzenia
3763
Powierzchnia lasu: 13 885 m2
Tlen dla 2521 osób rocznie
Zwróciliśmy 218 254 kg papieru
Wszystkie sadzenia
3763
Powierzchnia lasu: 13 885 m2
Tlen dla 2521 osób rocznie
Zwróciliśmy 218 254 kg papieru

Osoby prywatne:

Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!