#wiecejTlenu, dziękujemy za posadzenie z nami drzew!

Liczba Twoich sadzonek: 4

#wiecejTlenu
4
Powierzchnia lasu: 15 m2
Tlen dla 3 osób rocznie
Zwróciliśmy 232 kg papieru
#wiecejTlenu
4
Powierzchnia lasu: 15 m2
Tlen dla 3 osób rocznie
Zwróciliśmy 232 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!