Pepe, dziękujemy za posadzenie z nami drzew!

Liczba Twoich sadzonek: 1

Pepe
1
Powierzchnia lasu: 4 m2
Tlen dla 0,67 osób rocznie
Zwróciliśmy 58 kg papieru
Pepe
1
Powierzchnia lasu: 4 m2
Tlen dla 0,67 osób rocznie
Zwróciliśmy 58 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!