Marta, dziękujemy za posadzenie z nami drzew!

Liczba Twoich sadzonek: 10

Marta
10
Powierzchnia lasu: 37 m2
Tlen dla 7 osób rocznie
Zwróciliśmy 580 kg papieru
Marta
10
Powierzchnia lasu: 37 m2
Tlen dla 7 osób rocznie
Zwróciliśmy 580 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!