Magda, dziękujemy za posadzenie z nami drzew!

Liczba Twoich sadzonek: 20

Magda
20
Powierzchnia lasu: 74 m2
Tlen dla 13 osób rocznie
Zwróciliśmy 1 160 kg papieru
Magda
20
Powierzchnia lasu: 74 m2
Tlen dla 13 osób rocznie
Zwróciliśmy 1 160 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!