Agata, dziękujemy za posadzenie z nami drzew!

Liczba Twoich sadzonek: 2

Agata
2
Powierzchnia lasu: 7 m2
Tlen dla 1,34 osób rocznie
Zwróciliśmy 116 kg papieru
Agata
2
Powierzchnia lasu: 7 m2
Tlen dla 1,34 osób rocznie
Zwróciliśmy 116 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!