Adam, dziękujemy za posadzenie z nami drzew!

Liczba Twoich sadzonek: 3

Adam
3
Powierzchnia lasu: 11 m2
Tlen dla 2 osób rocznie
Zwróciliśmy 174 kg papieru
Adam
3
Powierzchnia lasu: 11 m2
Tlen dla 2 osób rocznie
Zwróciliśmy 174 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!