Drzewa na start cz.2

Drzewa na start cz.2 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
500 21/11/2019
Powierzchnia lasu: 1845 m2
Tlen dla 335 osób rocznie
Zwróciliśmy 29000 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?