Znajdźreklamę.pl – 1

Drzewa posadzone w Imieniu naszych klientów w 2019r.
Posadziliśmy:
500
Powierzchnia lasu: 1 845 m2
Tlen dla 335 osób
Zwróciliśmy 29 000 kg papieru
Znajdźreklamę.pl – 1
500
Powierzchnia lasu: 1 845 m2
Tlen dla 335 osób
Zwróciliśmy 29 000 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!