Drzewa za wydrukowane plakaty

Drzewa za wydrukowane plakaty Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
150 31/01/2020
Powierzchnia lasu: 553.5 m2
Tlen dla 100.5 osób rocznie
Zwróciliśmy 8700 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?