Złoci Partnerzy Premier Plus – Producenci Rozdzielnic Niskiego Napięcia

Złoci Partnerzy Premier Plus – Producenci Rozdzielnic Niskiego Napięcia Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
120 22/03/2021
Powierzchnia lasu: 442.8 m2
Tlen dla 80.4 osób rocznie
Zwróciliśmy 6960 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?