Z wdzięczności..

Z wdzięczności.. Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
11 23/04/2021
Powierzchnia lasu: 40.59 m2
Tlen dla 7.37 osób rocznie
Zwróciliśmy 638 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?