Toucan Agency

Toucan Agency Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
9 22/04/2021
Powierzchnia lasu: 33.21 m2
Tlen dla 6.03 osób rocznie
Zwróciliśmy 522 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?