Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami

Sadzimy Drzewa z naszymi Klientami Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
2021 22/12/2020
Powierzchnia lasu: 7457.49 m2
Tlen dla 1354.07 osób rocznie
Zwróciliśmy 117218 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?