Sadzenie 2

Sadzenie 2 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
88 22/04/2021
Powierzchnia lasu: 324.72 m2
Tlen dla 58.96 osób rocznie
Zwróciliśmy 5104 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?