Sadzenie 2

Sadzenie 2 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
21 23/04/2021
Powierzchnia lasu: 77.49 m2
Tlen dla 14.07 osób rocznie
Zwróciliśmy 1218 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?