Sadzenie 1

Sadzenie 1 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
440 19/04/2021
Powierzchnia lasu: 1623.6 m2
Tlen dla 294.8 osób rocznie
Zwróciliśmy 25520 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?