Sadzenie 1

Sadzenie 1 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
16 23/04/2021
Powierzchnia lasu: 59.04 m2
Tlen dla 10.72 osób rocznie
Zwróciliśmy 928 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?